Wat doen wij?

Postnataal huisbezoek

Tussen de vierde en de zesde dag na de geboorte krijgen baby’s van één van onze medewerkers de gehoorscreening en de hielprik. Na de kraamperiode draagt de kraamverzorgende de zorg over aan Meander Jeugdgezondheidzorg.
Een van onze jeugdverpleegkundigen brengt tussen de 10e en 14e dag na de geboorte een huisbezoek.Tijdens dit huisbezoek wordt gesproken over de gezinssituatie en de veranderingen die de geboorte van een kind met zich meebrengt.Tevens wordt een digitaal dossier voor het kind aangemaakt.

Controles

Vanaf de geboorte tot 4 jaar bezoeken ouders/verzorgers en hun kind ongeveer 11 keer het consultatiebureau. Tijdens deze bezoeken wordt het kind gewogen en gemeten en nagekeken door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Er wordt tijdens het consult gesproken over hoe het gaat en worden vragen beantwoord. Eventuele problemen, achterstanden of afwijkingen kunnen tijdig worden opgespoord. Door kinderen regelmatig te zien volgen we de groei en ontwikkeling. Daarnaast ontvangt het kind vaccinaties tegen verschillende ziekten.
Na elk consult bekijken we dus samen met de ouders en/of verzorgers hoe het gaat en of er extra zorg nodig is.

Na het laatste bezoek aan het consultatiebureau met ongeveer 4 jaar dragen we de zorg en het digitaal dossier over aan de Jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar van de GGD.

(Telefonisch) advies

Tijdens het bezoek aan het consultatiebureau kunnen ouders en/of verzorgers hun vragen stellen. Bij tussentijdse vragen bestaat de mogelijk om te bellen met de jeugdverpleegkundige. Telefoonnummers en adressen zijn te vinden ons locatieoverzicht.

Huisbezoeken

Soms is de tijd op het consultatiebureau te kort om op alle vragen in te gaan. Bijvoorbeeld pedagogische vragen rondom slapen, eten, peutergedrag etc. De jeugdverpleegkundige kan in dat geval ook één of meerdere huisbezoeken brengen. Zo is er meer tijd om rustig te praten en om samen na te gaan wat het beste antwoord is op bepaalde vragen of problemen. 

Kwaliteit

Onze medewerkers zijn deskundig opgeleid en werken met richtlijnen. Zij worden regelmatig geschoold en zijn goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor zuigelingen en peuters.

Meander Jeugdgezondheidszorg beschikt over het HKZ-kwaliteitscertificaat. 

VoorZorg: voor kwetsbare jonge moeders

Voor sommige jonge vrouwen, die zwanger zijn van hun eerste kindje is er méér nodig dan de reguliere begeleiding omdat ze met allerlei problemen kampen. Ze hebben bijvoorbeeld een laag inkomen, hebben weinig opleiding genoten, gebruiken verslavende middelen of zijn in hun jeugd mishandeld of verwaarloosd. Ook hebben ze weinig steun vanuit hun eigen omgeving. Voor deze groep jonge, zwangere vrouwen is VoorZorg ontwikkeld. Dit is een bewezen preventief programma. Meer informatie vind je in de folder Voorzorg

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa 4 prenatale en 6 tot 10 postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee tot tweeëneenhalf  jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Kijk voor meer informatie in de flyer Stevig Ouderschap

JGZ werkt samen met andere organisaties

Samen met de afdeling JGZ van de GGD leveren wij jeugdgezondheidszorg aan 0 tot 19-jarigen. Verder wordt samengewerkt met onder andere kraamzorg, verloskundigen, RIVM (vaccinaties), huisartsen, specialisten, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, peuterspeelzalen, kinderopvang, ZAT-teams (Zorg Advies Teams) en Bureau Jeugdzorg. Het doel is de zorg voor kinderen en gezinnen zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

In iedere gemeente van Parkstad zijn CJG’s. Hier kunnen ouders, maar ook jongeren en professionals met vragen terecht over opvoeden en opgroeien. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we graag naar de folder Daar groei je mee op. Meer folders staan in het folderoverzicht

Terug naar boven

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699