Wonen in zorgwoning

Zelfstandig wonen met de garantie van zorgondersteuning
Sommige mensen stellen meer eisen aan hun woonomgeving dan anderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ouderen. Zij willen het liefst zelfstandig blijven wonen, ook als daarvoor meer zorg en voorzieningen nodig zijn. Een zorgwoning kan dan een goed alternatief zijn.

Wat is een zorgwoning?

Een zorgwoning is een gelijkvloerse woning die vooral geschikt is voor bewoners die zorg nodig hebben maar toch zelfstandig willen wonen. De woningen zijn ruim en goed toegankelijk en ook geschikt voor bewoners die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel. De badkamer is in deze woningen ruim en passend ingericht voor minder mobiele bewoners. Zorgwoningen grenzen over het algemeen aan zorgcentra. Daarom worden ze ook vaak aanleunwoningen genoemd.

Ondersteuning

De bewoners van zorgwoningen hebben de garantie van ondersteuning vanuit het nabij gelegen zorgcentrum als dat nodig is. Naast eventueel afgesproken vaste zorgmomenten hebben de de bewoners voor noodgevallen een alarmeringssysteem dat hen 24 uur per etmaal verzekert van hulp binnen enkele minuten.

Meander Wonen

Een aantal van de complexen met zorgwoningen in het werkgebied van de MeanderGroep is eigendom van Meander Wonen, andere zijn eigendom van woningcorporaties.
Nieuwe bewoners voor de woningen van Meander Wonen worden door Meander zelf geïndiceerd. De sociaal consulent van Meander Wonen bezoekt iedereen die in aanmerking wil komen voor een van de woningen. Behalve een woning regelt de sociaal consulent, indien nodig, ook de benodigde zorg; van hulp in het huishouden tot een hulpmiddel.

Folder

Hier kunt u onze folder Zorgeloos Wonen voor iedereen downloaden.

Terug naar boven