Kortdurend verblijf

Om verschillende redenen komt het voor dat mensen voor een korte periode verblijven in een zorgcentrum.
Zij worden daar verzorgd en kunnen gebruik maken van alle beschikbare faciliteiten. Daarna keren zij terug naar huis of verhuizen naar een nieuwe aangepaste woonomgeving.

Kortdurend verblijf kan de thuissituatie ondersteunen, bijvoorbeeld als iemand tijdelijk niet voor zichzelf kan zorgen, herstellende is van een aandoening of operatie of de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. Het verblijf duurt in principe maximaal 3 maanden en kan indien noodzakelijk eenmaal verlegd worden met 3 maanden.

Waar?

Locaties voor kortdurend verblijf in Kerkrade:
Logeerhuis Parkstad
Zorgcentrum Firenschat
Zorgcentrum Hoog Anstel
Zorgcentrum Kapelhof
Zorgcentrum Vroenhof

Locaties voor kortdurend verblijf in Landgraaf:
Wijkzorgcentrum Dokter Calshof
Zorgcentrum Heereveld 

Voorwaarden

Kortdurend Verblijf valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg als 'logeren'. Als u thuis 'Wlz-zorg' ontvangt, kunt u gebruik maken van logeeropvang in een instelling om uw mantelzorger te ontlasten.

Terug naar boven