Lichamelijke beperking

Verpleeghuiszorg bij lichamelijke beperking 
Door ernstige lichamelijke beperkingen kan het zijn dat u thuis niet meer zelfstandig kunt functioneren. In eerste instantie kijken we of u kunt verhuizen naar een verzorgingshuis. Wanneer uw zorgbehoefte intensief is, komt u in aanmerking voor een verblijf in een verpleeghuis. Door een uitgebreid aanbod van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling ontvangt u de ondersteuning waar u behoefte aan heeft. U kunt hierbij denken aan intensieve hulp bij lichaamshygiëne en voeding, maar ook aan hulp bij het toedienen van medicijnen, wondverzorging of het toedienen van zuurstof. Bij deze vorm van zorg kijken we ook naar het ondersteunen van sociale activiteiten en het aanbrengen van een dagstructuur.Als uw verblijf verband houdt met herstel of revalidatie, dan bieden wij u hiervoor een professionele en comfortabele behandelsetting aan. Maar daarnaast doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het verpleeghuis voor u een tweede thuis wordt.

Waar?

Verpleeghuis Hambos (Kerkrade)
Verpleeghuis De Dormig (Landgraaf)
Groepswoningen Bocholtz (Simpelveld): alleen voor inwoners van Bocholtz en Simpelveld

Extra ondersteuning

Als het nodig is, kunt u een beroep doen op bijvoorbeeld een verpleeghuisarts, een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of activiteitenbegeleider.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een opname in een verpleeghuis heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Terug naar boven