Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf in verpleeghuis
Om verschillende redenen komt het voor dat mensen voor een korte periode opgenomen worden in een verpleeghuis. Er is bijvoorbeeld sprake van revalidatie of herstel. Ook kunnen mensen kortdurend worden opgenomen tijdens een vakantieperiode van de mantelzorgers, om de thuissituatie even te ontlasten of tijdens een crisissituatie.

Waar?

Verpleeghuis Hambos (Kerkrade): voor mensen met een lichamelijke beperking; 
Verpleeghuis Lückerheide (Kerkrade): voor mensen met dementie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een kortdurend verblijf in een verpleeghuis is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Terug naar boven