Dementie

Dagbehandeling en ondersteuning in de thuissituatie zorgen ervoor dat dementerende mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Als dit niet meer gaat, is er steeds vaker een zorgcentrum met een verpleegunit in de buurt. Bij Beschermd Wonen kiest MeanderGroep - met name voor dementerenden - steeds meer voor het kleinschalig organiseren van de woonomgeving. In kleine eenheden wonen cliënten samen en zetten zij samen het gewone leven van boodschappen doen, koken en andere huishoudelijke zaken zoveel mogelijk voort.

Binnen de zorg aan mensen met dementie, wint kleinschalig wonen aan populariteit.
Tien Limburgse zorgorganisaties, waaronder MeanderGroep hebben daarom de krachten gebundeld en deze krant ontwikkeld met feitelijke informatie én ervarings-verhalen over kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg. Bekijk hier de krant Kleinschalig wonen

Onze locaties

Hieronder een overzicht van onze locaties die verpleeghuiszorg bij dementie en specifieke cognitieve beperkingen bieden: 

Groepswoningen en zorgbungalows: 

Verpleeghuizen: 

Wijkzorgcentra: 

Kosten

De kosten voor een verblijf in een verpleeghuis worden verrekend via de AWBZ. U beteaalt wel een eigen inkomensafhankelijke bijdrage. 

Terug naar boven