Bijzondere doelgroepen

Onze verpleeghuizen gaan steeds meer gespecialiseerde zorg verlenen aan bepaalde doelgroepen. 

Verpleeghuis Lückerheide

Verpleeghuis Lückerheide richt zich vooral op mensen die speciale zorg vragen. Het gaat dan met name om onderstaande doelgroepen;

  • mensen met (geronto-)psychiatrie en dementie
  • mensen met een verstandelijke beperking en dementie
  • mensen met het syndroom van Korsakov
  • jong dementerenden
  • mensen met de ziekte van Parkinson en cognitieve stoornissen of dementie
    In overleg met de huisarts of neuroloog is het mogelijk om vanuit thuis, het ziekenhuis of vanuit de Hamboskliniek permanent te gaan wonen op de Woongroep Parkinson van Verpleeghuis Lückerheide, afdeling Narcis. Deze afdeling is bedoeld voor cliënten met de ziekte van Parkinson waarbij matig tot ernstige cognitieve stoornissen en/of dementie (steeds meer) op de voorgrond staan.

Lees het artikel 'Volledig gevangen in hun eigen lichaam' van Johan Carbo uit het Parkinson Magazine nr 5 van oktober 2016 over de bijzondere behandeling van Parkinsonpatiënten in Kerkrade.

Verpleeghuis Hambos

Verpleeghuis Hambos is een gespecialiseerd centrum voor zorg - en dienstverlening aan mensen met lichamelijke beperkingen. Als enige in Zuid-Limburg heeft de Hamboskliniek een speciale afdeling voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen met de ziekte van Parkinson kunnen in verpleeghuis Hambos verblijven. 

Folders

Terug naar boven