Verpleeghuiszorg

Wonen in een beschermde omgeving
Als zelfstandig wonen niet meer haalbaar is en u door lichamelijke of geestelijke ongemakken uw eigen huis voor bepaalde tijd of zelfs voorgoed moet verlaten, is het goed te weten dat MeanderGroep in één van haar verpleeghuizen een tweede thuis biedt. Hier heeft u een plek waar u uw eigen leven kunt voortzetten, zoveel mogelijk op de manier zoals u dat gewend was. Uw woonomgeving en uw dagbesteding stemmen wij af op uw wensen en gebruiken. Onze medewerkers houden optimaal rekening met uw leefstijl en achtergrond.

In de psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis en voor sommige (gesloten) afdelingen van het verzorgingshuis  gelden de regels van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychogeriatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In deze brochure leest u hier meer over.

De MeanderGroep is een fixatievrije organisatie.
Dat wil zeggen dat wij geen onrustbanden, verpleegdekens en spanlakens gebruiken en de grootst mogelijke  terughoudendheid betrachten met kalmerende medicatie. In plaats van deze vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, helpen wij bewoners om lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zetten wij ons extra in voor een veilige en aangename leefomgeving. Lees voor meer informatie de MeanderSpecial Math Gulpers.

Terug naar boven