Lichamelijke beperking

Dagbehandeling bij lichamelijke beperking
Als u als oudere lichamelijke functiebeperkingen heeft, is behandeling in een verpleeghuis in sommige gevallen onmisbaar. Toch kan het zijn dat opname (nog) niet nodig of mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat u nog op de wachtlijst staat voor opname in een verpleeghuis, of omdat u na ontslag uit een ziekenhuis of verpleeghuis nog behoefte heeft aan nazorg. In die gevallen kunt u één of meerdere dagdelen per week een beroep doen op de dagbehandeling voor lichamelijk behoevende ouderen. Deze vorm van dagbehandeling richt zich vooral op het stimuleren en stabiliseren van lichamelijke vaardigheden.

Behandelplan als basis activiteiten

Vooraf stellen we een behandelplan op dat kan bestaan uit: verpleegkundige zorg, behandeling door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, logopedist of psycholoog, ondersteuning bij het leren gebruiken van hulpmiddelen, contact met een maatschappelijk werker en hulp bij het zoeken naar een zinvolle dagbesteding. Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning en recreatie. Indien gewenst krijgt u verzorging in de vorm van hulp bij een douchebeurt of een bezoek aan de pedicure of kapper. Wij halen u 's ochtends per taxi of rolstoelvervoer thuis op en brengen u na afloop ook weer thuis. Als u de hele dag blijft, kunt u tussen de middag een warme maaltijd eten.

Voorwaarden

Voor deelname aan dagbehandeling is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Kosten

Er geldt een eigen bijdrage ‘zorg zonder verblijf’, die gebonden is aan een maximum. Als u een hele dag van de dagbehandeling gebruik maakt, wordt een maaltijd aangeboden. Voor het (groeps)vervoer wordt een bijdrage gevraagd,tenzij het CIZ tevens een medische indicatie heeft gegeven voor vervoer. In dat geval hoeft de u niets extra’s te betalen.

Waar?

Verpleeghuis de Dormig (Landgraaf)
Verpleeghuis Hamboskliniek (Kerkrade)

Folder

Hier kunt u onze folder Dagbehandeling Somatiek downloaden.

Terug naar boven