Dementie

Dagbehandeling bij dementie
Voor ouderen die lijden aan dementie of een psychische stoornis is structuur erg belangrijk. In veel gevallen leidt het ziektebeeld ertoe dat ouderen de grip op het leven dreigen te verliezen. Dagbehandeling kan dan een uitkomst bieden. Door uiteenlopende activiteiten trainen we de geestelijke, lichamelijke en sociale functies van de oudere. Dit gebeurt gedurende één of meerdere dagdelen per week. We kijken hierbij naar de mogelijkheden van iedere deelnemer en proberen deze zo goed mogelijk te benutten. Dit stellen we vooraf in een zorgplan vast. De activiteiten variëren van bewegen op muziek, oriëntatie- en realiteitstrainingen tot daguitstapjes. Deelnemers aan de dagbehandeling worden 's ochtends met groepsvervoer thuis opgehaald en na afloop ook weer teruggebracht. Tussen de middag is er een warme maaltijd.

Voorwaarden

Voor deelname aan dagbehandeling is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Kosten

Er geldt een eigen bijdrage ‘zorg zonder verblijf’, die gebonden is aan een maximum. Als iemand een hele dag van de dagbehandeling gebruik maakt, wordt een maaltijd aangeboden. Voor het (groeps)vervoer wordt een bijdrage gevraagd, tenzij het CIZ tevens een medische indicatie heeft gegeven voor vervoer. In dat geval hoeft de klant niets extra’s te betalen.

Waar?

Verpleeghuis Lückerheide in Kerkrade
Verpleeghuis De Dormig in Landgraaf

Folder

Hier kunt u onze folder Dagbehandeling Psychogeriatrie downloaden.

Terug naar boven