Woon- en zorgcentra

Mensen voelen zich het meest thuis in de eigen vertrouwde woonomgeving. Daarom biedt MeanderGroep 24 uur per dag diensten bij mensen thuis en dicht bij huis aan. Maar soms is zelfstandig wonen niet meer haalbaar en kan het zijn dat u door lichamelijke of geestelijke ongemakken uw eigen huis voor bepaalde tijd of zelfs voorgoed moet verlaten.

Dan biedt de MeanderGroep woonvoorzieningen aan, waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet. Op deze manier krijgen onze klanten de zorg die ze verdienen, gegeven door gespecialiseerde en betrokken mensen.

Onze locaties

Direct naar het locatieoverzicht?

Algemene voorwaarden en tarieven

Hierbij vindt u de Algemene Voorwaarden WLZ in natura (2015). Deze algemene voorwaarden vervangen de in 2014 door Actiz, BTN en Consumentenbond vastgestelde algemene voorwaarden en zijn van toepassing voor zorg met verblijf.
Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde algemene voorwaarden uit 2014 en gelden totdat de voorgenoemde partijen nieuwe tweezijdige Algemene Voorwaarden hebben vastgesteld. 

In afwachting van actuele informatie van het Zorginstituut Nederland over het verzekerde pakket per 2015 voor bewoners in een instelling, kunt u in de brochure 'Uw zorg in een AWBZ-instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg' (november 2014) lezen waarop bewoners van een AWBZ-instelling recht hadden.
(H
et Zorginstituut Nederland geeft aan dat nog niet duidelijk is of de brochure 'Uw zorg in een AWBZ-zorginstelling' wordt opgevolgd door een brochure over de WLZ-zorg. Voorlopig is de informatie van de AWBZ-brochure nog bruikbaar). 

In de bijlage Aanvullende Dienstverlening en tarieven (november 2014) vindt u een overzicht van aanvullende diensten van Meander die u desgewenst kunt afnemen en de tarieven die hiervoor gelden.

Folder

Speciaal voor verwijzers is er de informatiefolder Voor wat kunt u bij ons terecht.  

Terug naar boven