Woon- en zorgcentra

Mensen voelen zich het meest thuis in de eigen vertrouwde woonomgeving. Daarom biedt MeanderGroep 24 uur per dag diensten bij mensen thuis en dicht bij huis aan. Maar soms is zelfstandig wonen niet meer haalbaar en kan het zijn dat u door lichamelijke of geestelijke ongemakken uw eigen huis voor bepaalde tijd of zelfs voorgoed moet verlaten.

Dan biedt de MeanderGroep beschermde (verpleeghuisniveau) en beschutte (verzorgingshuisniveau) woonvoorzieningen aan, waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet. Op deze manier krijgen onze klanten de zorg die ze verdienen, gegeven door gespecialiseerde en betrokken mensen.

Folder

Hier kunt u onze folder Meander Beschut en Beschermd Wonen downloaden

Onze locaties

Direct naar het locatieoverzicht?

Onze algemene voorwaarden en tarieven

De Algemene Voorwaarden voor Zorg met verblijf (Actiz) zijn niet toegesneden op de WMO, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg en zijn met ingang van 1 januari 2015 voorlopig niet meer van toepassing.

In afwachting van actuele informatie van het Zorginstituut Nederland over het verzekerde pakket per 2015 voor bewoners in een instelling, kunt u in de brochure 'Uw zorg in een AWBZ-instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg' (november 2014) lezen waarop bewoners van een AWBZ-instelling recht hadden.

In de bijlage Aanvullende Dienstverlening en tarieven (november 2014) vindt u een overzicht van aanvullende diensten van Meander die u desgewenst kunt afnemen en de tarieven die hiervoor gelden.

Terug naar boven