Woon- en zorgcentra

Mensen voelen zich het meest thuis in de eigen vertrouwde woonomgeving. Daarom biedt MeanderGroep 24 uur per dag diensten bij mensen thuis en dicht bij huis aan. Maar soms is zelfstandig wonen niet meer haalbaar en kan het zijn dat u door lichamelijke of geestelijke ongemakken uw eigen huis voor bepaalde tijd of zelfs voorgoed moet verlaten.

Dan biedt de MeanderGroep woonvoorzieningen aan, waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet. Op deze manier krijgen onze klanten de zorg die ze verdienen, gegeven door gespecialiseerde en betrokken mensen.

Cliëntondersteuning 

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Lees verder ...

Onze locaties

Direct naar het locatieoverzicht.

Algemene voorwaarden en tarieven

Hierbij vindt u de Algemene Voorwaarden WLZ in natura (2015). Deze algemene voorwaarden vervangen de in 2014 door Actiz, BTN en Consumentenbond vastgestelde algemene voorwaarden en zijn van toepassing voor zorg met verblijf.
Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde algemene voorwaarden uit 2014 en gelden totdat de voorgenoemde partijen nieuwe tweezijdige Algemene Voorwaarden hebben vastgesteld. 

In de brochure 'Uw zorg in een AWBZ-instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg' (november 2014) kunt u lezen waarop de bewoners in een instelling tot 2015 recht hadden. Aan deze brochure kunnen geen rechten meer worden ontleend, want met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Langdurige Zorg (WLZ) van toepassing. De zorg in de instelling is hierdoor niet wezenlijk veranderd.
Voor meer informatie over de WLZ-zorg waarop u recht heeft in een instelling, kunt u de website van het Zorginstituut Nederland raadplegen. Uitgebreide informatie is te vinden in het WLZ-kompas. Hiervan is (nog) geen brochure beschikbaar omdat de informatie regelmatig digitaal wordt aangevuld en geactualiseerd.   

In aanvulling op datgene waar de bewoners in de instellingen van MeanderGroep Zuid-Limburg recht op hebben volgens de WLZ, biedt Meander aanvullende diensten aan. Zie hiervoor het Overzicht kosten en vergoedingen aanvullende dienstverlening (januari 2016). De bewoners hebben de keuze om deze diensten al dan niet af te nemen tegen de genoemde vergoeding. 

Folders

Folder Wonen met Zorg, bij MeanderGroep, informatie voor bewoners en familie

Speciaal voor verwijzers is er de Informatiefolder voor verwijzers (versie mei 2016) gemaakt.   

Terug naar boven