Persoonlijke Verzorging

Ondersteuning bij de dagelijkse handelingen
Door een tijdelijke of permanente handicap of (chronische) ziekte, kan het voorkomen dat u even niet voor uzelf kan zorggen. Als u daarbij niet kunt terugvallen op familieleden of andere naasten, dan kunt u een beroep doen op persoonlijke verzorging van MeanderGroep. Deze ondersteuning bestaat vooral uit hulp bij het douchen en baden, het aan- en uitkleden, in en uit bed helpen, toedienen van medicijnen en hulp bij eten en drinken. In gezinssituaties kunt u ook ondersteunen krijgen bij het verzorgen van de kinderen.

Kosten

Vanaf 1 januari 2015 zijn verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt op welke vorm van persoonlijke verzorging of verpleging u thuis recht heeft. De zorgverzekeraar zal met steekproeven controleren of de wijkverpleegkundigen hun taak goed uitvoeren.


Gang van zaken

U kunt een afspraak maken met de Zichtbare Schakel of wijkverpleegkundige van Meander Thuiszorg in uw buurt voor een gesprek over zaken betreffende zorg, welzijn of wonen. Hij of zij kan zorg of andere vormen van ondersteuning organiseren waar die nog niet is, maar ook ‘ontzorgen’ in situaties waar veel verschillende hulpverleners over de vloer komen. Als de wijkverpleegkundige samen met u de beste oplossing heeft vastgesteld, kan de zorg van start gaan.

Folder

Hier kunt u onze folder Thuiszorg van A tot Z downloaden.

Terug naar boven