Persoonlijke Verzorging

Ondersteuning bij de dagelijkse handelingen
Door een tijdelijke of permanente handicap of (chronische) ziekte, kan het voorkomen dat u even niet voor uzelf kan zorggen. Als u daarbij niet kunt terugvallen op familieleden of andere naasten, dan kunt u een beroep doen op persoonlijke verzorging van MeanderGroep. Deze ondersteuning bestaat vooral uit hulp bij het douchen en baden, het aan- en uitkleden, in en uit bed helpen, toedienen van medicijnen en hulp bij eten en drinken. In gezinssituaties kunt u ook ondersteunen krijgen bij het verzorgen van de kinderen.

Voorwaarden

Voor ondersteuning bij persoonlijke verzorging heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Voor sommige vormen van persoonlijke verzorging regelt onze Klantenservice de indicatie voor u. De zorg kan in acute situaties dan al direct starten.

Kosten

De kosten worden vergoed uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is vereist.

Folder

Hier kunt u onze folder Thuiszorg van A tot Z downloaden.

Terug naar boven