Verpleging

Thuis blijven wonen bij ziekte of handicap
Een ziekte of handicap kan heel ingrijpend zijn. In veel gevallen is professionele hulp dan ook onmisbaar. De verpleegkundige van MeanderGroep helpt u om de ziekte of de handicap een plaats te geven in uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld door u te ondersteunen bij de wondverzorging, het toedienen van medicijnen of injecties, lichamelijke verzorging of hulp te bieden bij beweging en houding. Welke hulp u ontvangt, bepalen we samen vooraf.

Zorg op maat

De ondersteuning is erop gericht uw gezondheid te herstellen en/of een verergering van de ziekte, aandoening of handicap te voorkomen. Als u complexe zorg nodig heeft, schakelen we verpleegkundigen in die gespecialiseerd zijn in uw zorgvraag, bijvoorbeeld op het gebied van diabetes, hartfalen, astma, COPD, dementie, incontinentie, stomazorg, kanker, infuuszorg en catheters.

Kosten

Vanaf 1 januari 2015 zijn verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt op welke vorm van persoonlijke verzorging of verpleging u thuis heeft.

Gang van zaken

U kunt een afspraak maken met de Zichtbare Schakel of wijkverpleegkundige van Meander Thuiszorg in uw buurt voor een gesprek over zaken betreffende zorg, welzijn of wonen. Als de wijkverpleegkundige samen met u de beste oplossing heeft vastgesteld, kan de zorg van start gaan.

Folders

Hier kunt u onze folder Thuiszorg van A tot Z downloaden.

Terug naar boven