Palliatief consulent

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen. Zij kunnen daarbij ondersteund worden door partner, familie, vrienden en/of vrijwilligers en door hulpverleners uit de eerste lijn, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, huishoudelijke hulp, etc.

De zorg richt zich niet alleen op het beperken en verlichten van de lichamelijke klachten die als gevolg van de ziekte of de behandelingen kunnen optreden, maar ook op de emotionele aspecten van het ongeneeslijk ziek zijn.

Het doel van palliatieve zorg is de laatste levensmaanden van de patiënt zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, ook voor de naasten van de patiënt. Meander Thuiszorg beschikt over twee palliatieve consulenten die desgewenst professionele hulpverleners adviseren en ondersteunen bij de soms heel specifieke problemen in deze fase.

Meer informatie over de mogelijkheden om een palliatief consulent in te schakelen krijgt u via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

MeanderGroep maakt deel uit van Netwerk Palliatieve Zorg Limburg.

Terug naar boven