Hulp bij het huishouden

Ondersteuning in uw vertrouwde omgeving
Door gezondheidsbeperkingen of ouderdom kunnen de dagelijks terugkerende huishoudelijke werkzaamheden een last zijn. Als u zelf niet of slechts beperkt deze taken kunt uitvoeren, zult u in eerste instantie een beroep doen op uw huisgenoten of andere familieleden. Als dit niet mogelijk is, kan Meander Hulp Thuis u ondersteuning bieden in de hulp bij het huishouden. Deze hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld het schoonhouden van uw woning, wassen, afwassen of strijken. We bepalen samen met u op welke dag(en) er hulp komt en wat hij of zij doet. Een zorg minder!

Voorwaarden

Om gebruik te maken van hulp bij het huishouden heeft u via de gemeente waar u woont een indicatie nodig. Heeft u geen indicatie, maar u zoekt wel hulp in het huishouden? Dat kan voor u geregeld worden via Meander Homeservice

Kosten

De kosten voor hulp bij het huishouden worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wel betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal uren zorg per vier weken. De gemeente stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Wilt u weten hoeveel de eigen bijdrage voor u persoonlijk is? Neem dan contact op met het CAK: 0800 1925 (gratis nummer) of kijk op www.cak-bz.nl.

Folder

Hier kunt u onze folder Hulp bij het Huishouden downloaden.

Terug naar boven