Gespecialiseerde ThuisBegeleiding

Gerichte ondersteuning bij psychische problemen
MeanderGroep biedt Gespecialiseerde ThuisBegeleiding in huishoudens waar de dagelijkse taken verzwaard worden door sociale of psychische problemen. Hierbij kunt u denken aan psychiatrische problematiek, traumatische ervaringen, opvoedingsproblemen, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of een combinatie van deze problemen. Professionele ondersteuning is in dat geval onmisbaar om verergering van de situatie te voorkomen

Samen met hulpverleners

In samenwerking met andere professionele hulpverleners leert de cliënt hoe hij of zij voor zichzelf, het gezin en het huishouden zorgt. MeanderGroep werkt hierbij samen met huisartsen, Mondriaan, de Bureaus Jeugdzorg, MEE, AMW, het veiligheidshuis of de eigen afdeling Jeugdgezondheidszorg.

Voorwaarden

Vanaf 1 januari regelen gemeenten de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Voorbeelden van deze hulp zijn begeleiding of dagbesteding. Als uw AWBZ-indicatie voor begeleiding of dagbesteding in 2015 nog geldig is, ontvangt u deze ondersteuning tot 31 december 2015. Behalve als uw indicatie eerder in 2015 afloopt, dan geldt de einddatum van uw indicatie. Van uw gemeente ontvangt u een nieuw voorstel voor hulp. Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten.

 

Terug naar boven