Gespecialiseerde ThuisBegeleiding

Gerichte ondersteuning bij psychische problemen
MeanderGroep biedt Gespecialiseerde ThuisBegeleiding in huishoudens waar de dagelijkse taken verzwaard worden door sociale of psychische problemen. Hierbij kunt u denken aan psychiatrische problematiek, traumatische ervaringen, opvoedingsproblemen, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of een combinatie van deze problemen. Professionele ondersteuning is in dat geval onmisbaar om verergering van de situatie te voorkomen

Samen met hulpverleners

In samenwerking met andere professionele hulpverleners leert de cliënt hoe hij of zij voor zichzelf, het gezin en het huishouden zorgt. MeanderGroep werkt hierbij samen met huisartsen, Mondriaan, de Bureaus Jeugdzorg, MEE, AMW, het veiligheidshuis of de eigen afdeling Jeugdgezondheidszorg.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van Gespecialiseerde Thuisbegeleiding is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Als u niet in aanmerking komt voor een CIZ indicatie kan de begeleiding in specifieke situaties worden vergoed door de gemeenten.

Kosten

Voor deze vorm van zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Folder

Hier kunt u onze folder Gespecialiseerde ThuisBegeleiding downloaden.

Terug naar boven