Thuiszorg

Bea; Betrokken, Ervaren en Altijd dichtbij

Zolang mogelijk in uw vertrouwde omgeving wonen.

Natuurlijk wilt u graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw vertrouwde omgeving en zo lang mogelijk zelfstandig. Begrijpelijk, want thuis wonen is het prettigst.

Om u thuis te kunnen ondersteunen, bieden wij 24 uur per dag diensten bij u thuis aan. Onze betrokken en professionele medewerkers hebben de deskundigheid in huis om u zo goed mogelijk te begeleiden.  Deze begeleiding varieert van hulp bij het huishouden tot volledige zorg thuis. 

Zichtbare Schakel

Bij Meander Thuiszorg werkt bovendien in elke wijk een Zichtbare Schakel: een hbo-verpleegkundige die weet wat er speelt binnen een wijk of dorp en die nauw samenwerkt met huisartsen, woningbouwverenigingen, politie en andere instanties. Meer weten wat een zichtbare schakel precies doet, leest u in de folder Zichtbare Schakel.

Algemene voorwaarden

Hierbij vindt u de Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf (2014). Deze algemene voorwaarden zijn ongewijzigd en gelden voor de wijkverpleging die op basis van de ZvW wordt geleverd en de extramurale zorg die wordt geleverd op basis van de Wlz, de Wmo (met uitzondering van de huishoudelijke zorg) en voor extramurale behandeling.  

Folder

Speciaal voor verwijzers is er een Informatiefolder voor verwijzers gemaakt.   

Terug naar boven