Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Het kwaliteitskader vormt de basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Centraal staat de bewoner als mens. In het kwaliteitskader draait het om continu werken aan een betere kwaliteit van de zorg en het welzijn. 

MeanderGroep verbetert haar kwaliteit i.s.m. collega organisaties en de universiteit Maastricht, verenigd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

  • Personeelssamenstelling

Om kwalitatief goed verantwoorde zorg te leveren is het van belang dat er goed opgeleid personeel ingezet wordt in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. Om dit te realiseren probeert MeanderGroep  om de personeelssamenstelling nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de bewoners. Lees verder ...
Hierbij een overzicht van de personeelssamenstelling per 1 augustus 2017  

Klanttevredenheid

In de pagina Klanttevredenheidsmeting vindt u de klanttevredenheidsmetingen van 2015. De metingen zijn onderverdeeld naar instelling en in PG, somatiek en thuiszorg. Voor elke vraag is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden waarbij geldt dat een 0 zeer slecht is en een 10 uitmuntend.

Keurmerken en waarborgzegel

Hieronder een overzicht van onze keurmerken en waarborgzegels.

MeanderGroep is in het bezit van certificaat ISO 9001 
ISO staat voor internationale organisatie voor standaardisatie. Het ISO Certificaat geeft aan dat onze instellingen voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg (dat de instelling: - goed georganiseerd is - cliënten centraal stelt- continu werkt aan optimalisering van het aanbod- betrouwbare resultaten presenteert- voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld). Onze zorginstellingen zijn in het bezit van het waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 3 sterren.

Terug naar boven