Logeerhuis Parkstad uitgebreid met extra bedden

Geplaatst op 17-08-2017

Nieuwe locatie voorziet in groeiende behoefte aan tijdelijk verblijf.

Het Logeerhuis Parkstad van de MeanderGroep is verhuisd van de Wijngracht in Kerkrade naar de tweede verdieping van verzorgingshuis Hoog Anstel in die plaats. De verhuizing ging gepaard met een uitbreiding van 18 naar 21 bedden. Het Logeerhuis biedt zorg aan mensen, vooral ouderen, die door omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. “Hier is duidelijk een groeiende behoefte aan; er zijn gemiddeld meer bedden bezet dan een jaar geleden”, zegt Marlies Hiel van het Logeerhuis. 

Het Logeerhuis werd in 2014 geopend in samenwerking met Zuyderland en de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Voor het ziekenhuis draagt het Logeerhuis bij aan het oplossen van de verkeerd-bed-problematiek: mensen die na een ingreep te lang in het ziekenhuis verblijven, omdat zij niet zelfstandig naar huis kunnen. “Maar huisartsen in deze regio hebben hier een nog grotere behoefte aan”, zegt Helian Velraths, directeur van het Logeerhuis. Huisartsen worden volgens haar steeds vaker geconfronteerd met situaties waarin zelfstandig thuis wonen tijdelijk niet meer gaat. Bijvoorbeeld als een mantelzorger wegvalt, omdat die zelf ziek is. “Er hoeft maar weinig te gebeuren om het systeem vast te laten lopen”, zegt Marlies Hiel. Als Zichtbare Schakel coördineert zij de zorg voor mensen in het Logeerhuis, van de opname tot en met het ontslag; als wijkverpleegkundige werkt ze mee in de dagelijkse zorg. Die zorg is zeer intensief. “Voorafgaand aan de opname onderzoeken we wat iemand allemaal nodig heeft en dan regelen we dat. Van eenvoudige zorg, of bijvoorbeeld ergotherapie, tot complexe zorg, zoals infuuszorg of wondzorg. Daar hoeft iemand dan niet voor in het ziekenhuis te blijven liggen. Bovendien bieden we zorg en toezicht de klok rond.” Opname in het Logeerhuis kan dag en nacht geregeld worden.

Tien bewoners zijn van de oude locatie meeverhuisd naar Hoog Anstel en dat is goed verlopen, zegt Helian Velraths. Voordeel van de nieuwe locatie is dat de bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen in Hoog Anstel, zoals dagactiviteiten en het restaurant. Gemiddeld verblijven mensen een maand in het Logeerhuis. Marlies Hiel: “In die periode onderzoeken we wat iemand nodig heeft om weer naar huis te kunnen gaan en wat we moeten doen om herhaling te voorkomen. Soms is terugkeer naar huis niet meer mogelijk, dan kunnen we de doorstroming naar langdurige zorg regelen.”