Samen Leven Kerkrade

In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen. Want door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kan men meer betekenen voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de burgers van Kerkrade.

Journaal Samen Leven Kerkrade

In het journaal Samen Leven Kerkrade lichten álle betrokken partijen in interviews en artikelen de ontwikkelingen en mogelijkheden toe. Ook worden praktische tips en belangrijke contactadressen gegeven en is te lezen welke rol de inwoners van Kerkrade in deze ontwikkeling spelen. Hieronder de meest recente uitgave 

Vrijwilligersnetwerk Samen Leven Kerkrade

Een aantal Kerkraadse vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de wijk werkt voortaan samen onder de naam Vrijwilligersnetwerk Samen Leven Kerkrade. Het vrijwilligersnetwerk assisteert aangesloten vrijwilligers(organisaties) bij de ondersteuning van bewoners in de thuissituatie en/of in groepsverband. Professionele organisaties springen waar nodig bij. De krachtenbundeling moet de ondersteuning van bewoners verder verbeteren.
  
De volgende personen ondertekenden namens de betrokken organisaties de samenwerkingsovereenkomst.

 • Gemeente Kerkrade, wethouder Leo Jongen
 • MeanderGroep Zuid-Limburg, Helian Velraths
 • Impuls, Erik Hoesbergen
 • Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade, Martin Simons
 • Radar, Ageeth Bijl
 • LEVANTOgroep, Paul Schefman
 • Xonar, Ger Glezer
 • SGL, Rob Bulles
 • Ruggesteun / Buddyzorg, Tamara Spee
 • Katholieke Bond Ouderen (KBO), Jo Linders
 • Centrale Voor Ouderen Kerkrade (CVO), Piet Schepers
 • Horizon, Marco Piette
 • Kerngroepen ouderenwelzijn, Riet Geurts

Meer informatie

Meer informatie over Samen Leven in Kerkrade vindt u op de website van de gemeente Kerkrade.

Terug naar boven