Psychologie

Mentale ondersteuning en begeleiding op maat
De psycholoog onderzoekt het geheugen, de waarneming, het concentratievermogen, de oriëntatie, het taalbegrip en het vermogen om problemen op te lossen. Ook de stemming en het gedrag van de klant kunnen onderwerp van gesprek zijn. De psychologen van MeanderGroep komen alleen in de verpleeghuizen en de kleinschalige woonvormen. Het is niet mogelijk om via een verwijzing van de huisarts de psycholoog van MeanderGroep in te schakelen. De psychologen van MeanderGroep Zuid-Limburg hebben extra expertise opgebouwd in de begeleiding van CVA-patiënten, dementerende ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en gerontopsychiatrie.

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via 045 - 546 74 80. Een psycholoog neemt contact met u op voor verdere afspraken.

Folders

Hier kunt u onze folders downloaden.

Terug naar boven