Maatschappelijke dienstverlening

Praten helpt!
Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken. Of vragen waarop niet direct een antwoord voorhanden is. Vaak helpt het als u erover praat met familie, buren of vrienden. Maar soms komt u er op die manier niet uit. In zo'n geval kunt u gebruik maken van de deskundige hulp van de maatschappelijke dienstverlening van MeanderGroep.

Let op: deze dienst is alleen beschikbaar in Nuth en Voerendaal.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Het merendeel van de cliënten kunnen we direct helpen. De hulp is vertrouwelijk en wordt door beroepskrachten gegeven. Indien nodig bemiddelen de maatschappelijk werkers met andere instanties of verwijzen u door. De gesprekken vinden doorgaans plaats op het kantoor in Nuth of Voerendaal. Als het nodig is, kunnen wij u ook thuis bezoeken. Op uw verzoek kunnen we ook gezinsgesprekken voeren. De duur van de hulpverlening verschilt per situatie. In sommige gevallen is één gesprek al voldoende en soms zijn meerdere diepgaande gesprekken noodzakelijk. We bewaren onze vorderingen en bevindingen in een vertrouwelijk dossier.

Ouderenwerk (Nuth)

Als oudere kunt u in omstandigheden terecht komen waar u niet direct raad mee weet. Dan is het goed te weten dat u een beroep kunt doen op de ouderenadviseur. Hij geeft informatie, advies of begeleiding en verwijst u desgewenst door naar de juiste instanties. Hierdoor krijgt u snel en adequaat hulp.

Ouderenwerk coördineert zorg

Ouderenwerk coördineert de zorgverlening aan ouderen samen met andere instanties in de gemeente Nuth. Naast het organiseren van kleinschalige projecten, wil ouderenwerk de belangen van ouderen te behartigen in de meest brede zin van het woord.

Jeugd- en jongerenwerk (Nuth)

Jeugd- en jongerenwerk initieert en coördineert activiteiten in samenwerking met vrijwilligers in de gemeente Nuth. Deze activiteiten zijn gericht op jeugd van 12 tot 19 jaar. Bij individuele problemen van jongeren verwijzen wij door naar algemeen maatschappelijk werk.

Kosten

Aan hulpverlening van het Algemeen Maatschappelijk Werk en de Ouderenadviseur zijn geen kosten verbonden.

Bereikbaarheid

Het Maatschappelijk Werk van MeanderGroep is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 045 - 565 75 85. 

Onze locaties

  • Pastorijstraat 31 in Nuth.
  • Cortemich 1 in Voerendaal.

U kunt een afspraak maken met de ouderenadviseur via bovenstaand telefoonnummer. Familieleden en/of kennissen van ouderen kunnen eveneens contact opnemen met de ouderenadviseur.

Terug naar boven